SMV

Die Schülersprecher des Schuljahres 2017/18:

Gustaf Prummer (8c); Cosima Bartels (8a), Aileen How (9a)
Verbindungslehrkraft: Katharina Loderer

Top